775 173 306

Herní módy

Obecná pravidla hry:

Před začátkem hry si hráči položí své luky na místo, které si vybrali jako svůj první úkryt, poté se seřadí u stěny tělocvičny na své straně. V tento moment jsou všechny šípy seřazeny rovnoměrně po celé délce na středu hřiště. Po odstratování hry hráči vybíhají pro šípy a snaží se s nimi co nejrychleji vrátit ke svému luku. Od tohoto okamžiku je hra v plném běhu, přičemž platí následující obecná pravidla:

  • Pohyb týmu je omezen po první volejbalovou modrou čáru na straně nepřítele (cca do 1/3 jeho pole).
  • Hráč nikdy během hry nesundá svoji helmu.
  • Pokud je hráč vyřazen, zvedne ruku a odchází s lukem do prostoru pro vyřazené hráče.
  • Zásah do luku se nepočítá. Není však dovoleno se lukem nijak cíleně krýt nebo s ním šermovat s cílem odražení letícího šípu.
  • Zásah odraženým šípem se nepočítá.

Team deathmatch

team d

Hráči jsou rovnoměrně rozděleni do dvou družstev, která se snaží vzájemně eliminovat. Vyhrává družstvo, kterému se podařilo eliminovat všechny nepřátele.

Deathmatch

Při méně hráčích je možno hrát hru „všichni proti všem“. Při tomto módu dbejte upozornění instruktora o minimální vzdálenosti pro výstřel.

sniperi

Snipeři

Každé družstvo dostane jednoho hráče se silnějším lukem na sniperskou pozici (pokud to prostory dovolí). Tento hráč je kvůli silnějšímu luku více omezen v pohybu, avšak jeho střelba je přesnější.

Napoleon

napoleon

Družstva jsou postavena ve dvou řadách naproti sobě, přičemž je hráčům zakázáno měnit pozici. Každý dostane 3 šípy. Hra končí po vystřílení všech šípů. Družstvo s nejvíce „přeživšími“ vyhrává.

Sabotéři – zloději překážek

kradeni

Hráči mohou během hry položit luk a vyběhnout do soupeřova pole s cílem ukradnutí překážky. Pokud takto učiní, nejsou nijak chráněni a jsou vystaveni palbě nepřátel. Nepřítel ovšem nemůže překážku fyzicky držet a přetahovat se s ní se sabotérem.

Lapač šípů

Kdykoliv hráč během hry chytí v letu soupeřův šíp, vrací do hry jednoho vyřazeného spoluhráče.

Trpaslícitrpaslici

Tento mód je často využíván pro zabavení nejmladších účastníků akcí, kteří ještě nemohou natáhnout luk a tudíž se účastnit hry. Trpaslíci dostanou speciální pěnovou zbraň, se kterou vybíhají v pravidelných intervalech na krátkou dobu do obou částí hřiště. Pokud je hráč zasažen trpaslíkem, je do dalšího vybíhání trpaslíka dočasně vyřazen ze hry.

Duel

DSC_0335 1Obdoba kavalírského souboje na 10 kroků. Oba střelci mají 3 rány. Hráč, který první zasáhne protivníka, vyhrává.

Uložit